Видове сушилни (по устройство)

Периодично действащи сушилни
 • Сушилни МКД

  (модулни, камерни, за дървесина) (виж повече) в т.ч. :

  - сушилни инсталации с пълна автоматизация на процеса за всички видове дървесина – конвективни, кондензационни, с регенерация на отпадна топлина

  - камери за сушене и стерилизация на дървен амбалаж

 • (модулни, камерни, касетъчни) (виж повече) в т.ч. :

  - сушилни инсталации с пълна автоматизация на процеса за хранителни материали, плодове и зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и др.

  - сушилни камери за пластмаси, химикали

 • (модулни, камерни) (виж повече), в т.ч. :

  - сушилни камери за тютюн

  - сушилни камери за керамични изделия - виж повече - сушилни камери за риба и месни продукти

  - лабораторни сушилни

 • (модулни, камерни, с подвижен под), в т.ч. :

  - сушилни камери за материали в слой (култивирани билки, шипки, сини сливи и др.)

 • (камерни с кипящ слой) (виж повече)

Непрекъснато действащи сушилни