Близък план на котел за мъх от шипки или пелети, вратата на горивната камера е отворена
Работници заснети в гръб инсталират цилиндричен въздухоподгревател

Подобрения в сушилните за дисперсни материали

В условията на пандемията 2020-2021 г.г., при силното намаляване на инвестициите, „Бенеко ВБ” ЕООД успя да проведе и да провери в практиката няколко проучвателни разработки, водещи до усъвършенстване на различните варианти сушилни инсталации за широка гама ситни и насипни (дисперсни) материали: флуидизационни сушилни – вихрови и с кипящ слой, както и конвейерните лентови сушилни, в това число за:

  • ситна или смляна биомаса – стърготини, дървесен чипс, талаш, трици, смляна дървесна и листна маса, стъбла, царевичак, слама, люспи, семена, семки, костилки, черупки и др.п.
  • материали с висока влажност за вторична преработка – шлемпа, джибре, пулп, плодови изрезки
  • нарязана биомаса – люцерна, билки, корени, плодове и зеленчуци и др.
  • всички видове зърно, зърнени храни и фуражи
  • строителни смески, инертни материали – пясък, каменно брашно, мраморен кейк и др.п.
  • пластмаси
  • химически и лекарствени продукти

На тази база са подготвени няколко заявки за патентоване на новостите.

Близък план на диплом-отличие и почетен плакет за Принос в механизацията на земеделието - 2020 г. присъдени на Бенеко ВБ

Високо отличие за Бенеко

„Бенеко“ бе наградена с диплом-отличие и почетен плакет "Принос в механизацията на земеделието" - 2020 г. за разработването на универсална конвейрна сушилня за растителна продукция.

Близък план на нова едноетажна конвейерна сушилня с лента от неръждаема стомана инсталирана в помещение

Двойна иновация

През 2019/2020 г. с разработката на едноетажна конвейерна сушилня с лента от неръждаема стомана, проектирана и изпълнена в предприятие за дълбочинна и безотпадъчна преработка на шипки, „Бенеко“ се утвърди като български производител на конвейерни сушилни в още един отрасъл.

Сушилнята се захранва с топлина от парен котел, също разработен от фирмата, с напълно автоматизирана горивна система за оползотворяване като гориво на ценен отпадък - сухия мъх от шипките.

плосък склад за дървесни частици, зареден с купчини дървени частици

Нов тип плосък склад за дървесни частици

През 2019/2020 г. беше проектиран, изработен и изпробван нов тип плосък склад за дървесни частици. Основното в него е, че отговаря на изискванията на потребителите за сортиране на входящите дървесни частици в линиите за пелети, в зависимост от техния произход, цвят, влажност, едрина и др., с оглед на най-подходящата им първоначална подготовка за влизане в пелетната линия и възможност за изпълнение на различни класове съставни рецепти.

Вижте автоматизираните механзми в действие в нашата видео галерия, както и на канала на Бенеко в Youtube .

Жълто-синя машина за преработка на билки инсталирана в помещение, близък план

Машини за преработка на билки

През 2018/2019 г. „Бенеко” съвместно с две други фирми разработи и изпита няколко нови машини за индустриална преработка на билки. Безспорно лидер по иновативност е универсалната барабанна резачка за билки (на снимките). Продължи и усъвършенстването на разработените по-рано машини за обрулване на листа и цвят, както и два типа универсални филтър-циклони за прах от различни произвоствени процеси.

Ако проявявате интерес към новите машини за индустриална преработка на билки, към разработените по-рано и допълнително усъвършенствани машини за обрулване на листа и цвят, както и към двата типа универсални филтър-циклони за прах от различни произвоствени процеси - моля бадете ни се. Очаквайте скоро повече информация в съответната специализирана секция на сайта.

Мъж със сива коса и синя фланелка прави настройки на пулта за управление на предкамера за влажни котелни биогорива

Предкамера за влажни котелни биогорива

В края на 2018 и началото на 2019 г. Бенеко ЕООД разработи и изпита в практиката система за въвеждане на възможност в съществуващи автоматизирани котли за биомаса да се изгарят и налични количества отпадъчна биомаса с висока влажност, например дървесен чипс от прясна отпадълна дървесина, влажни стърготини и др.п.

За целта се използва специална предкамера за сушене на горивото с помощта на изходящите горещи димни газове от котела. Тя е от типа сушилни с „кипящ слой”, за да се намалят габаритите ѝ. За противопожарната ѝ защита е монтиран изцяло стоманен роторен затвор, който захранва шнека на горивната камера.

Изходящите влажни газове се очистват от прах и ситни твърди частици с помощта на циклон. Системата работи непрекъснато и засега се настройва ръчно. В процес на разработване е управлението ѝ с модифициран контролер от типа, внедрен от Бенеко ВБ ЕООД в сушилни процеси при пелетните производства.

Работници монтират на открито камера за сушене на дървесина МКД

Подобрения в камерите за сушене на дървесина МКД

През 2018 г. „Бенеко” разработи и внесе подобрения в камерите за сушене на дървесина МКД. Разработи и нови подобрения в горивните системи на парните котли, захранващи с топлина камерите, с които се постига очистването на димните газове от вредните твърди частици до количества под допустимия минимум, оползотворяване на топлината от газовете и осигуряване възможност за автоматизирано изгаряне в котлите на дървесен чипс с висока влажност.