Слънчеви инсталации

  • Слънчеви сушилни и инсталации за топла вода, отопление на помещения и за технологични нужди

  • Слънчевите инсталации от Бенеко са с голяма мощност, в т.ч. промишлени

  • Избор на отимална схема и система за управление

  • Оптимален избор на елементи и възли според обекта

  • Доставка монтаж и пускане в действие


  • Запитване за оферта


    Работник с бяла предпазна каска монтира слънчева инсталация на покрива на къща.