Пещите на БЕНЕКО

Създадени са и изпитани в практиката икономични пещи за прахови електростатични покрития с различни размери и транспортни системи. Съоръженията осигуряват максимална равномерност на нагряването, липса на температурно разслояване, точно поддържане на технологичния режим.

Създадени са и работят в различни предприятия редица нагревателни пещи за темпериране напроцеси и изделия, например при производство на бобини за ел. двигатели, керамични пещи за дребносерийни изделия и др.

  • Инсталациите могат да се предложат и в комплект с цялостно оборудване на технологичните линии.

  • Съоръженията са автоматизирани и осигуряват максимална равномерност на нагряването, липса на температурно разслояване и точно поддържане на предписания технологичен режим.

  • Запитване за оферта


    Две бели пещи в закрито помещение с монтирани табла за управление.