Три нови бели дозатора опаковани в прозрачно фолио.

Дозиращи устройства и питатели

Питателите служат за непрекъснато и равномерно подаване на материала в различни машини и възли, като тази им функция позволява те да се използват и като дозатори или органи за регулиране на процеси – чрез управление на движението и спирането им или чрез плавно изменение на скоростта на подаването по определен закон или програма.

Питателите също така служат и за шлюзови затвори с противопожарна цел, осбено в горивните системи.

Дозиращите устройства подават материалите в определено обемно или тегловно количество за единица време или в единица пространство. И питателите и дозаторите се делят чрез този признак на обемни и тегловни.


БЕНЕКО предлага питатели и дозатори с различни големини, модификации и производителност:


 • бункерни с подвижни изваждащи дъна, в това число хидравлични (бутални) или механични (верижни и шнекови) за различни материали и процеси

 • роторни питатели, използвани и като шлюзови затвори

 • винтови питатели (шнекове)

 • тарелчати питатели или бъркалки за цилиндрични бункери

 • лентови питатели

 • При обемните дозиращи устройства се регулира обемът на подавания материал. При тегловните устройства се използват електронни автоматични везни за прецизно дозиране в съдове или опаковки.


  Галерия


  Запитване за оферта


  Близък план на бяло-син дозатор/питател инсталиран в помещение, работник в гръб, табло за управление.