Близък план на горивна система за биомаса инсталирана в закрито помещение.

Горивни системи за биомаса

За изгарянето на всякакви количества ситен отпадък (трици, талаш) „Бенеко” предлага вече и напълно автоматизирано изпълнение (с бункери, двоен питател и специална универсална горелка за ситен материал – чипс, талаш, трици или пелети, с `вентилатор за първичен въздух, с автоматика за плавно регулиране). Това гарантира доброто стабилизирано горене на отпадъчен материал, дори когато е суров (или с влажност до 50%) и много лесното обслужване, в т.ч. и през нощта. Котлите са с отделна врата за ръчно подаване и за едри парчета.Горелка

Схема на горивна система за биомаса.

1 – основен бункер (силоз, площадка) за стърготини, талаш и др.п.

2 – подаваща система

3 – разходен бункер към котела с подаващ апарат

4 – горелка с дозатор за ситен материал

5 – парен котел

6 – пара

7 – кондензат

8 – система за автоматично управление

9 – комин

Горелката е с прецизно регулиране на силата на горивния процес чрез плавно управление на количествата на горивото и въздуха за горене. Подава се първичен и вторичен въздух. Сигурността е осигурена чрез три независими една от друга мерки. Високоефективна топлоизолация не допуска топлинни загуби в околната среда през корпуса на горелката. Съществуват и няколко допълнителни опции при специална поръчка.


Галерия


Запитване за оферта


Близък план на горивна система за биомаса боядисана в синьо жълто, инсталирана в закрито помещение.