Патенти

1. Бенев, А., В.Райчев, Г.Жечков, Ст.Цончев, Авторско свидетелство № 42899 „Метод за сушене и устройство за неговото осъществяване”, Патентно ведомство на НРБ, приоритет от: 13.05.1981 (спряна публикация).

Други авторски свидетелства и патенти за същото изобретение:

- Франция: Certificat d’utilite’ N 2 541 266 “Procede et dispositif pour sechage d’ebauches en matiere ceramique”. Priorite’: 7.XII.1982.

- ФРГ: Offenlegungsschrift DE 32 45 282 “Verfahren und Vorrichtung zum Trocken von Gegenstanden” Anmeldetag: 07.12.1982.

- ГДР: Patentschrift N 211 938 “Verfahren und Vorrichtung zum Trocken keramischer Formlinge”. Anmeldetag: 07.12.1982.

- СССР: Авт.свид. № 1310595 „Способ многостадийной сушки керамических изделий и устройство для сушки керамических изделий”, приоритет изобретения: 07.ХІІ.1982 г.

2. Бенев, А., В. Райчев, Ст. Цончев, Авторско свидетелство № 36459 „Метод за сушене на строителнокерамични изделия”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от: 11.08.1983.

3. Бенев, А., Авт.свидетелство № 37793 „Регенеративен топлообменник за газови потоци”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от: 22.03.1984.

4. Бенев, А. Ст.Невенкин, Авт.свидетелство № 37947 „Метод и устройство за програмирано сушене на керамични изделия”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от: 24.04.1984.

  5. Бенев, А., А. Леков, Ст. Цончев, Авт. свидетелство рег. № 74330 „Акумулиращ пълнеж за регенеративни топлообменници”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от: 28.03.1986.

  6. Бенев, А., Авт. свидетелство № BG 42295 „Разпределително устройство за флуидни потоци”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от: 11.07.1986 (трансформирано в патент № BG 42295 от 09.11.1994 г. от Патентно ведомство на РБългария).

  7. Бенев, А., Т.Бенев, И. Атанасов, И. Григоров, Д. Рачев, Б. Маринкова, Е. Димов, Авт.свидетелство BG 42298 „Устройство за сушене на тънкостенни материали”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от 11.07.1986 (трансформирано в патент № BG 42298 от 09.11.1994 г. от Патентно ведомство на РБългария).

  8. Бенев, А., Изобретение рег.№ 77209 „Метод и устройство за сушене с регенериране на изразходваната топлина”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от 20.11.1986. (спряна публикация, трансформирано в патент № BG 77209 през 1997 г. от Патентно ведомство на РБългария).

  9. Бенев, А., Изобретение рег.№ 94264 „Периодично действаща сушилня с регенеративен топлинен цикъл”. Патентно ведомство на НРБ, приоритет от 16.04.1991 (трансформирано в патент № BG 60181 А през 1991 г. от Патентно ведомство на РБългария).

  10. Бенев, А., Патент за изобретение № BG 62147 B1 „Стелаж за сушилни”. Приоритет от: 30.09.1996 г. (Патентно ведомство на РБългария).

  11. Benev, A. Dryer and method for drying. Intern.Application N PCT/BG/97/ 00006, 04.07.1997 (Патентно ведомство на РБългария).

  12. Бенев, А., В. Бенев, Р. Стойков, Приемник за слънчева енергия. Рег.№ 108820 от 23.07.2004.

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер