Близък план на горната част на червено-сребрист парен/водогреен котел инсталиран в помещение.

Парни и водогрейни котли

Основните предимства на котлите на БЕНЕКО са:
  • Котлите са от блоков водотръбен тип и се произвеждат в две максимално унифицирани серии, с топлинна мощност от 30 до 2000 kW. Могат да работят с твърдо, течно или газообразно гориво, както и да бъдат комбинирани, което налага малки разлики в конструктивното решение. Работят както с качествени пелети, така и с нискочаествени, а също с дървесен чипс (влажен до 25%), трици, стърготини и други ситни отпадъци, плодови костилки, смлени селскостопански отпадъци, мъх от шипки и много други. Този богат избор и големият гаранционнен срок правят котлите ни за биомаса несравними в своя клас.

  • Много подходящи са за изгаряне на отпадъчна биомаса, в т.ч. най-нискокачествените отпадъци от дърводобива и дървопреработването.

  • При по-големите типоразмери за твърдо гориво са осигурени два начина за подаване на горивото - през чугунена врата се подават едри късове (дърва, каменни въглища и др.), а от бункер, през отделен отвор, се вкарва механизирано еднородна ситна маса. При големи количества на ситни еднородни твърди частици се използва и пневмотранспорт. При течни и газообразни горива се доставя съответната горелка.

  • Котлите се изработват и изпитват съсгласно изискванията и правилата на действащите стандарти и норми. Те са съоръжени с груба и фина арматура, показващи, регулиращи и предпазни прибори и се комплектоват с необходимата контролно-измервателна апаратура и автоматика, в зависимост от това дали са парни или водогрейни и от вида на горивото; електронна регулираща и сигнализираща система за ниво (при парните котли), а също пусково и командно ел. табло.

  • При желание се договаря и узаконяване на котлите от лицензирана фирма.


  • Галерия


    Запитване за оферта


    Монтажници инсталират два парни/водогрейни котли в просторно помещение