Близък план на клонка с червени плодове на шипков храст на бял фон.

Сушене на шипки

Сушенето на шипките може да стане при цялост на плода или в нарязан вид, заедно със семките или без тях. Ако се прилага вторият начин или след предварително нарушаване на дебелата ципа на плода, процесът на сушене се съкращава значително и разходът на енергия е по-малък, а производителността на сушилната инсталация се може да се удвои.

Смилането и отделянето на семките и мъхестите власинки се извършва на специални машини – центробежно-триещи, зиг-загообразно продухващи и сепариращи и др.

И при двата случая на сушене температурата на материала не трябва да надвишава 65 градуса, тъй като шипката има високо съдържание на витамин С, а той трябва да бъде запазен при сушилния процес. Това става по-добре при сушене на отделеното месо от семките.

За да не се повишава температурата на материала над 650С, температурата на сушилния агент може да бъде по-висока (макс. до 90 градуса, с относителна влажност макс. до 20%) само в първия период на сушенето, когато материалът е влажен и приема т.н.”температура на мокрия термометър”. След 2-3 часа сушене трябва да започне постепенно намаляване на температурата в продължение на 2-3 часа и процесът след това продължава до края при температура до 65 градуса.