Нашата мисия

“Бенеко” е една от малкото сертифицирани фирми в България, които предлагат собствено специализирано промишлено оборудване за сушене на материали, изделия и продукти. Сушенето е една широко разпространена технологична операция, присъстваща почти навсякъде в промишлеността, тъй като почти навсякъде съществуват мокри процеси.

За някои производства сушенето е даже основна и най-важна технологична операция, защото чрез нея се формира продуктът като такъв или той се оформя и запазва своите характеристики – например при производства от пластични маси: порцеланови и фаянсови изделия, керамични тухли; тестени изделия – макарони, фиде, спагети; при сухите млека, фармацевтичните продукти и други разтворими извлеци; при получаването на изкуствени и естествени влакна, при производството на хартия и хартиени прокукти и т.н.

При голяма част от материалите и продуктите сушенето е решаващо за получаването на необходимите качества на крайния продукт – например дървесината и всички производни от нея; сушените продукти от плодове, зеленчуци, билки; зърнените култури преди складирането им в силози; строителните материали за сухи готови смеси; животновъдните фуражи; химическите продукти; бояджийските покрития и т.н.

От друга страна, сушилният процес е един от най-енергоемките в природата. По тази причина в по-изостаналите страни все още се практикува естественото сушене (на слънце или на сянка).

Например за производството на морска сол се ангажират хиляди хектари земя на слънце, която иначе би била обработваема или използвана за други цели.

При естественото сушене се икономисват енергоресурси, но са налице редица недостатъци – много голямо забавяне на процеса, много голям дял на ръчния труд, много големи необходими сушилни площи, много голяма зависимост от атмосферните условия, много голям сушилен брак поради развитие на плесени, ензими, гнилостни процеси, ферментация и пр.

Тези факти определят мисията на фирмата – да произвежда и предлага на производителите от различни области на промишлеността, земеделското и горското стопанство ефективни устройства и съоръжения за изкуствено сушене, характерни за високоразвитите страни. В момента тя предлага:

 • касетъчни (стелажни) сушилни
 • камерни сушилни
 • флуидизационни и тръбни сушилни
 • конвейерни, барабанни и ротационни сушилни
 • шахтови сушилни за зърно
 • линии за пелети и брикети
 • микропроцесорни контролери за управление на сушилните процеси
 • влагомери за твърди и насипни материали
 • котли – водогрейни и парни
 • горивни системи за отпадъчна или смляна биомаса
 • слънчеви (фототермични) инсталации

Нашият екип

Работник-специалист оразмерява парчета тръби в работилница.
Работник-специалист монтира топлинна техника в голямо хале.
Работник-специалист обработва голям елемент от топлотехническо съоръжение в работилница, хвърчат искри.
Специалист с брада и тъмносиня престилка тества жълто дозиращо устройство като пълни малка торба.