• Всички
 • Сушилни МКД
 • Сушилни МК
 • Сушилни МКК
 • Сушилни МТК
 • Флуидизационни сушилни
 • Конвейерни сушилни
 • Барабанни сушилни
 • Котли
 • Горивни системи за биомаса
 • Линии пелети
 • Сита и дозатори
 • Микропроцесорни системи
 • Парилни камери
 • Кабини за боядисване
 • Машини за преработка на билки
Електрокар зарежда сушилня МКД

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 1

Монтажисти сглобяват сушилня МКД

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 2

Работник подготвя сушилня МКД за зреждане с дървесина

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 3

Нова сушилня МКД с отворена врата и купчина дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 4

Сушилня МКД с отворена врата в процес на зреждане с дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 5

Сушилня МКД гледана отвън

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 6

Финален монтаж на сушилня МКД, поглед отвън

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 7

Нова сушилня МКД гледана отвътре

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 8

Сушилня МКД с отворена врата и купчина дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 9

Току-що монтирана сушилня МКД заснета от дистанция

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 10

Врати на сушилня МКД погледнати отблизо

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 11

Детайли на сушилня МКД погледнати отблизо

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 12

Сушилна МКД с отворена врата и заредена с дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 13

Работници наблюдават как електрокар зрежда сушилня МКД с дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 14

Сушилня МКД с отворена врата и заредена с дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 15

Сушилня МКД погледната отстрани

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 16

Сушилня МКД вградена в сграда, пред нея има електрокар и дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 17

Сушилни МКД с отворени врати вградени в хале

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 18

Сушилня МКД погледната отвън

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 19

Работник открехва врата на сушилня МКД заредена с дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 20

Сушилня МКД монтирана в хале и снимана отдалеч

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 21

Работници монтират сушилня МКД в хале

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 22

Работник монтира сушилня МКД в хале

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 23

Двама работници участват в монтирането на сушилня МКД на открито

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 24

Нови сушилни МКД монтирани в хале

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКД - 25

Сушилня МК монтирана в хале

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МК - 1

Сушилня МК монтирана в хале

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МК - 2

Сушилня МК монтирана в хале, вижда се таблото за управление

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МК - 3

Малка сушилня МКК снимана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 1

Касети за сушилня МКК

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 2

Сушилня МКК и касети за нея

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 3

Сушилня МКК и табло за нейното управление

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 4

Сушилня МКК снимана отблизо и касети за нея

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 5

Сушилня МКК снимана отблизо с отворени врати и поставени касети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 6

Монтажисти боядисват касети за сушилня МКК

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 7

Сушилня МКК с поставено табло за управление и отворени врати и сушилна количка пред нея

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 8

Сушилня МКК снимана отблизо с отворени врати и поставени касети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК - 9

Сушилни колички за сушилня МКК

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилни колички

Сушилня МКК снимана отблизо с отворена врата и поставени касети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК

Касети на количка поставени в сушилня МКК

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МКК

Работници монтират сушилня МТК в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 1

Довършителни работи по сушилня МТК изградена на открито

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 2

Сушилня МТК изградена на открито

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 3

Интериор на сушилня МТК и вагонетки за нея

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 4

Сушилня МТК с отворена врата и с касети за нея

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 5

Сушилня МТК изградена в помещение, с леко открехната врата

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 6

Сушилня МТК изградена в помещение, с леко открехната врата

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 7

Сушилня МТК с табло за управление, заснета отстрани

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 8

Сушилня МТК изградена на открито на фона на планински склон

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - 9

Вагонетки за сушилня МТК заредени с касети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - вагонетки

Вагонетки за сушилня МТК заредени с касети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сушилня МТК - вагонетки

Част от работеща флуидизационна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 1

Газове отделящи се на открито от работеща флуидизационна сушилня

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 2

Някои компоненти на работеща флуидизационна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 3

Близък план на работеща флуидизационна сушилня

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 4

Близък план на работеща флуидизационна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 5

Близък план на работеща флуидизационна сушилня изградена на открито с опряна стълба

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 6

Работеща флуидизационна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 7

Работник завършва монтажа на флуидизационна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 8

Флуидизационна сушилня инсталирана в помещение, двама работници и жълт трактор
Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 9

Табло за управление на флуидизационна сушилня

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 10

Близък план на част от работеща флуидизационна сушилня изградена в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 11

Близък план на работеща флуидизационна сушилня изградена в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Флуидизационна сушилня - 12

Изграждане на конвейерна сушилня в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 1

Три конвейерни сушилни инсталирани в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 2

Три конвейерни сушилни инсталирани в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 3

Елемент на конвейерни сушилня в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 4

Конвейерна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 5

Конвейерна сушилня инсталирана в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 6

Конвейерна сушилня инсталирана в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 7

Елемент на конвейерни сушилня в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 8

Работеща конвейерна сушилня в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 9

Елемент на конвейерни сушилня в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 10

Работеща конвейерна сушилня в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 11

Конвейерна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 12

Конвейерна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 13

Конвейерна сушилня инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Конвейерна сушилня - 14

Барабанна сушилня инсталирана в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Барабанна сушилня - 1

Барабанна сушилня инсталирана в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Барабанна сушилня - 2

Барабанна сушилня инсталирана в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Барабанна сушилня - 3

Барабанна сушилня инсталирана в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Барабанна сушилня - 4

Котел инсталиран в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 1

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 2

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 3

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 4

Работник завършва инсталацията на котел монтиран в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 5

Работник стои до котел монтиран в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 6

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 7

Котел инсталиран в помещение, работник настройва таблото за управление

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 8

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 9

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 10

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 11

Котел инсталиран в помещение в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Котел - 12

Работник отваря вратата на горивната камера на котел инсталиран в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

13: Котел парен 1000 KW

Котел за талаш с горелка 350 KW в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

14: Котел за талаш с горелка 350 KW

Табло за управление на котел

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

15: Котели - управление

Котел за пелети в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

16: Котел за пелети

Два котела инсталирани в помещение, работник минава край тях

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

17: Котели ПК 2000

Зареден котел за дървесен чипс 1000 KW в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

18: Котел за дървесен чипс 1000 KW

Работещ котел инсталиран в закрито помещение в Каспичан, с табло за управление

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

19: Котел ГС-400 Каспичан

Работещ котел инсталиран в закрито помещение, с открехната врата на горивна камера

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

20: Котел ГС-400 Каспичан

Работник стои до котел монтиран в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 1

Горивна система за биомаса в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 2

Горивна система за биомаса в близък план, работник настройва контролното табло

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 3

Горивна система за биомаса инсталирана в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 4

Две горивни системи за биомаса инсталирани в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 5

Две горивни системи за биомаса инсталирани в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 6

Две горивни системи за биомаса инсталирани в помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Горивна система за биомаса - 7

Котел за талаш с горелка 350 KW в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

8: Котел за талаш с горелка 350 KW

Зареден котел за дървесен чипс 1000 KW в близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

9: Котел за дървесен чипс 1000 KW

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линия за дървесни пелети

Преса за дървесни пелети на бял фон

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Преса за пелети

Сушилна и линия за дървесни пелети инсталирани в закрито помещение

Сушилна и линия за пелети

Линии за пелети - 3

Линия за дървесни пелети П - Систем

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линия за пелети П - Систем

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 1

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 2

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 3

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 4

Двама работници зареждат с дървесина линия за пелети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 5

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 6

Два пулта за управление на линии за дървесни пелети

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 7

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 8

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 9

Линия за пелети инсталирана в закрито помещение, чували с материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 10

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 11

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 12

Линия за дървесни пелети инсталирана в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 13

Линия за пелети инсталирана в закрито помещение, струпан дървен материал

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Линии за пелети - 14

Сито/дозиращо устройство боядисано в бяло, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сита и дозиращи устройства - 1

Специалист тества току-що инсталирано сито/дозиращо устройство боядисано в жълто, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сита и дозиращи устройства - 2

Син малък багер зарежда сито/дозиращо устройство инсталирано в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сита и дозиращи устройства - 3

Жена работи на сито за нишесте

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сита и дозатори - сито за нишесте

Три нови питателя/дозиращи устройства опаковани с прозрачно фолио

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Питатели и дозиращи устройства - 1

Питател/дозиращо устройство инсталиран на открито

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Питатели и дозиращи устройства - 2

Питател/дозиращо устройство боядисан в синьо

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Питатели и дозиращи устройства - 3

Питател/дозиращо устройство боядисан в синьо, блзък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Питатели и дозиращи устройства - 4

Две сита боядисано в синьо, едното - в блзък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Сита и дозатори - 9

Бетонен автоматизиран склад за биомаса с хидравлично изваждащо дъно

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Бетонен автоматизиран склад за биомаса с хидравлично изваждащо дъно

Роторен питател, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Роторен питател - 1

Роторен питател, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Роторен питател - 2

Плосък склад за дървесни частици инсталиран в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Плосък склад за дървесни частици - 1

Плосък склад за дървесни частици, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Плосък склад за дървесни частици - 2

Влагомер, близък план, бял фон

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Влагомер

Контролер DC, близък план, бял фон

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Контролер DC

Преносим влагомер WM 2, близък план, светло син фон, поставен върху тънка дъска

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Преносим влагомер WM 2

Пулт за управление монтиран върху стена в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Пулт за управление

Пулт за управление на една камера (МКД), близък план, в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Пулт за управление на една камера (МКД)

Пулт за управление на пет камери МКД, близък план, в закрито помещение

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Пулт за управление на пет камери МКД

Автоматизация на парни котли с два пулта за управление

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Автоматизация на парни котли

Работник стои пред купчина дървен материал до парилна камера за дървесина инсталирана на открито

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Парилна камера за дървесина - 1

Пара излиза през отворените врати на парилна камера за дървесина инсталирана на открито

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Парилна камера за дървесина - 2

Кабини за боядисване с водна стена инсталирани в закрито помещение, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кабини за боядисване с водна стена - 1

Кабини за боядисване с водна стена инсталирани в закрито помещение, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Кабини за боядисване с водна стена - 2

Универсална барабанна резачка на билки боядисана в жълто и синьо, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

Универсална барабанна резачка на билки - 1

Универсална барабанна резачка на билки боядисана в жълто и синьо, близък план

Кликнете върху + за видите изображението в пълен размер

МУниверсална барабанна резачка на билки - 2