Контролер DC състоящ се от четири компонента заснет на сив фон

Автоматизирани системи от Бенеко

БЕНЕКО изработва автоматизирани системи за управление на сушилни инсталации. Процесите в сушилната се управляват в зависимост от изменението на влагата в самия материал.

 • С помоща на микропроцесорен контролер се задават и поддържат режимите на сушене.

 • Системата поддържа до 16 различни режима с до 20 периода, в това число и специални термовлажностни обработки, а също и изключване на агрегатите при край на процеса.

 • Програмират се до пет параметъра оказващи съществено влияние върху сушилния процес.

 • Предоставя се информация, която се зарежда в паметта на контролера за технологични режими за сушене на различни материали, гарантиращи висококачествена и бездефектна продукция. Режимите са съставени въз основа на наши и чужди патенти. Те са многократно проверявани в лабораторни и промишлени условия.


 • Mикропроцесорен контролер за камерни и тунелни сушилни

  Режимите на сушене се задават и поддържат автоматично с тясно специализиран микропроцесорен контролер DC-2003 за сушилни процеси. В паметта на контролера се съдържат едновременно до осемнайсет режима на сушене, за различни видове и асортименти от обработваните продукти. Всеки режим може да се изменя без ограничения. В зависимост от достигната влажност на материала и влажностния градиент в дълбочина във всеки момент автоматично се поддържат, а така също се изменят (в осемнайсет периода на сушенето) параметрите на процеса.


  Mикропроцесорен контролер за горивни системи за биомаса

  GP2012 е специализиран контролер за управление на устройства за изгаряне на растителна биомаса, като пелети, биобрикети, дървен чипс, стърготини, шлюпки и мн. др. Предвидените конфигурационни параметри, съхранявани в енергонезависима памет, го правят много гъвкав управляващ модул за широка гама горелки.


  Mикропроцесорен контролер за флуидизационни и барабанни сушилни

  Бенеко ВБ» ЕООД разработи собствена нова система за управление на сушилния процес във флуидизационни и барабанни сушилни. Управлението на основния параметър – изходящата влажност на изсушаваните частици – се осъществява с помощта на разработен от „Бенеко ВБ” ЕООД и „GTP Electronics” микропроцесорен контролер с подходяща програма. Влажностите на входящия материал и на изходящия продукт се измерват текущо във времето чрез стационарни влагомери с износоустойчиви датчици за насипни материали.


  Контролерите управляват процеса на сушене на база на следните измервани параметри:

 • температура на въздуха

 • относителна влажност на въздуха

 • текуща средна влажност на материала в 1-2 или повече точки

 • градиент на влажността в материала (пропорционален на напреженията) в 1-2 или повече точки (само при DC-2003)

 • При желание контролерите могат да бъдат свързани към персонален компютър със специализирано програмно осигуряване за събиране, визуализиране и архивиране на физическите величини от технологичния цикъл, осъществяване на отдалечена връзка, контрол и отчетност на обслужването на камерите и оптимизиране на цялостния технологичен процес.


  Влагомер WM 2

  Влагомерът WM 2 е ръчен преносим уред за безконтактно измерване на влажността на дървени материали.

 • Уредът отчита незабавно и едновременно абсолютната и относителната влажност на материала.

 • Снабден е с батерийно захранване с автоматично изключване, което осигурява удължен живот на батерията.

 • Притежава бърз и удобен избор на вида на дървесината - само чрез един бутон.

 • Уредът позволява работа в тъмни помещения.

 • Безконтактният начин на измерване дава бърза и ясна оценка на разпределениетио на влажността в различните зони на обекта.

 • Методът на измерване осигурява показание независещо от температурата и ориентацията спрямо материала.


 • Преносими влагомери BM 2

  Влагомерът BM 2 e високотехнологичен уред, който използва оргинален метод за измерване на влажността в насипните материали (зърнени култури, дребни плодове, строителни материали и др.). Приложената схемна реализация осигурява надежно отчитане на влажността независимо от температурата и размерите на частиците на материала. Безконтактният принцип на измерване позволява бърза оценка на влажността.

  Двуредовият течнокристален дисплей предлага удобството на едновременно покозаване на избрания тип материал, плътността, абсолютната и относителната влажност. Вграденото осветяване на дисплея го прави удобен за работа в слабо осветени помещения.

  Уредът измерва материали с размер на частиците не по-голям от 350 куб.мм. С цел удължаване живота на батерията уредът се изключва сам 20 секунди след преустановяване на работата с него. Уредът предупреждава при изтощаване на батерията. Захранва се с батерия от 9 V тип 6F22 - PP3.


  Галерия


  Запитване за оферта


  Близък план на пулт за управление на пет камери МКД, инсталиран в помещение.