Сита

Ситата са едно от основните механични съоръжения за сортиране на материалите по едрина или гранулометричен състав. Това е важна операция, без която е немислима голяма част от производствените процеси. Сортирането с помощта на сита има различни цели:


 • да се отделят късове от материала, които не са допустими за дадена машина или възел

 • да се отделят късчета или частици, размерът на които е по-малък от желания краен продукт или съответно – по-голям, изискващ допълнително смилане

 • да се разделят по големина частици, от които в определена пропорция се приготвят смеси

 • да се отделят от материала случайно попаднали чужди или ненужни включения

 • да се извърши обогатяване на материала и др.

 • Най-важната част от машините са самите сита или решетки, имащи отверстия с определени размери, през които преминават по-ситните частици. Практически процесът е ефективен при големина на частиците над 0,1 мм, но е възможен и до 0,06 мм.

  БЕНЕКО изработва, доставя, монтира и пуска в действие хоризонтални и наклонени сита с възвратно-постъпателно движение, а също и вибрационни сита. Първите са по-безшумни и не изискват специални мерки за обезшумяване. И едните, и другите се изработват в няколко варианта и с една или няколко решетки. При няколко решетки става едновременно сортиране и отделяне на две и повече фракции в отделни изходи, максимално до шест.


  Галерия


  Запитване за оферта


  Две нови сини сита, едното в близък план.