Близък план на пресни сини сливи.

Сушене на сливи

За сушене на сини сливи са подходящи само добре узрели плодове. След сортиране и измиване (ако не са брани от дървото и имат замърсявания), се отстраняват дефектните плодове.

Ако сливите се сушат заедно с костилката, е необходимо да се отстрани първоначално смолистото покритие на кожицата на плода и върху нея да се образува мрежа от тънки напуквания, за да може по-лесно водните пари да преминават през нея и да постъпват в околния въздух. Това се постига по няколко начина.

Най-разпространени са: обработката с основни разтвори – например, с 0,3-0,5 % - концентрация на серен диоксид или натриева основа, при 90-95 градуса, потапяне за 5 до 20 минути; бланширане с пара или гореща вода за 2-4 минути.

Тази операция може да се замени и с бързо покачване на температурата в самата сушилня до 95 градуса през първите 8-10 минути, при което кожицата се напуква от налягането на образуваните водни пари. След това сушенето се провежда при почти постоянна температура от 75 до 80 градуса и относителна влажност до 30 % в продължение на 12-14 часа и при 65-70 градуса до края на сушенето.

Относителната влажност на въздуха не трябва да е много висока, за да не се получава „варене” на материала. Общо времето на сушене е от 15 до 24 часа, в зависимост от едрината на плода.

Ако сливите се сушат с извадени костилки, обработката с основен разтвор или бланширането могат да се премахнат, а времето на сушене се съкращава значително. Другите обработки обаче, за запазването качествата на продукта, несвързани със самия сушилен процес, е желателно да се прилагат.

Съдържанието на вода към сухо вещество е от 5,5:1 до 4:1. Крайната влажност на сливите се приема обикновено 18-20 %. След сушенето е добре да се извърши отлежаване в дебел слой при 18-20 градуса за 6-8 дни, за изравняване на влажността на сливите.