Постижения

Сертификат ИСО 9000 на Бенеко

СТРАНИЦАТА НА БЕНЕКО

Добре дошли на страницата на Бенеко!

автоматизирана факелна горелка

НОВИНИ

През 2017 г. “Бенеко В.Б.” изпълни, изпита и пусна в експлоатация нова автоматизирана касетъчна сушилня МКК за сливи, шипки и други

автоматизиран котел

НОВИНИ

“Бенеко” разработи и изпробва в практиката нов тип универсална напълно автоматизирана факелна горелка за отпадъчна биомаса степен -

За нас

“Бенеко” е сертифицирана българска фирма, която предлага собствено специализирано промишлено оборудване за сушене на материали, изделия и продукти.

“Бенеко” проектира, изработва, монтира и пуска голям спектър от специализирано промишлено оборудване за сушене на най-разнообразни материали, изделия и продукти.

Прочети повече

Акценти

Технически и технологични предимства на линиите за пелети “Бенеко”. Главните предимства на линиите за пелети “Бенеко” от техническа и технологична гледна точка са следните:[...]виж повече...

Дейност

  • Изследване и създаване на сушилни методи и оборудване
  • Производство на сушилни инсталации
  • Производство на котелни и горивни инсталации
  • Производство на линии за дървесни пелети и брикети
  • Изследване и създаване на енергоспестяващи съоръжения
  • Оползотворяване на вторични енергийни ресурси
  • Изработвване на активни и пасивни слънчеви системи

Основни изделия